Skip to main content

La nostra empresa està especialitzada en peces metàl·liques de tota mida

Serveis d’assessoria

Gràcies a la nostra dilatada experiència en el sector de l’estampació, podem assessorar els nostres clients en la fase de disseny del producte, aconsellant sobre la geometria més adequada per garantir una correcta vida de l’encuny i viabilitat del producte, buscant l’equilibri entre inversió i qualitat.

El nostre departament tècnic treballa colze a colze amb el client des de la fase inicial del projecte, resolent els principals problemes que pugui tenir el disseny del producte i aconsellant sobre el material, el tractament tèrmic o superficial més adequat segons la geometria de la peça i la seva funcionalitat.

Ens caracteritzem per oferir un servei integral des del disseny de la matriu fins a la peça acabada (‘end-to-end’).

Mantenint en tot moment una relació estreta, col·laborativa i proactiva amb el client, recollint totes les seves inquietuds i sintetitzant tota la informació tècnica i econòmica per impulsar el projecte.

Key services:

  • Gestió de projectes
  • Enginyeria simultània
  • Disseny i desenvolupament del producte
  • Planificació i desenvolupament dels processos productius
  • Simulació d’esforços i zones de treball en matriu. Control de càrregues de treball per evitar trencaments
  • Tecnologia d’eines i construcció (‘tool technology and construction’)
  • Planificació de la qualitat i tecnologia per al mesurament (‘quality planning and measurement technology’)
  • Gestió de llançament del producte en sèrie