Skip to main content

La nostra empresa està especialitzada en peces metàl·liques de tot tipus de mida

Fabricació de sèrie

Estem especialitzats en la fabricació de sèries petites, mitjanes i grans, segons el consum anual de la peça, adaptant-nos als lots de fabricació que s’adeqüin més bé a les necessitats dels nostres clients i segons la situació del projecte en cada moment, inclosa la fase de recanvis.

La gran varietat de maquinària de què disposem ens permet utilitzar la premsa més adequada, ja sigui pel seu tonatge o la seva velocitat.