Skip to main content

La col·laboració entre JFM i els clients és un pilar fonamental

Departament de matriceria

Com que construïm les matrius amb què posteriorment fabricarem les peces, en podem garantir la vida útil mitjançant un manteniment correcte. Disposem de la maquinària i l’equip humà necessari per fer aquestes matrius.

A més, som membres fundadors de l’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius (ASCAMM).

Desenvolupem les eines necessàries (matrius i utillatges) per poder fabricar els productes amb total garantia, buscant optimitzar l’amplada de banda per tal d’utilitzar el mínim material necessari i obtenir així un estalvi en el preu/peça.

A partir dels dissenys inicials de procés i producte, ja sigui mitjançant programari 3D i/o prototip, dissenyem i fabriquem les matrius progressives o per fases per obtenir la peça desitjada i buscant la major estabilitat en toleràncies (SPC).

Comptem amb un servei de manteniment de matrius i utillatges interns per aconseguir unes prestacions i un funcionament òptims en tota la vida útil de la matriu.

Dins del tipus de matrius diferenciem dos grans grups:

MATRIUS PROGRESSIVES

Única matriu en què a través dels diferents passos de progressió es va conformant la peça fins que s’obté la peça acabada. Gràcies al nostre know-how dissenyem matrius que afegeixen fases com el roscatge o la reblada de reblons dins de la mateixa matriu.

MATRIUS PER FASES

Conjunt de diversos utillatges en què a cada estació es fa una part de la peça. Recomanat per a peces de baixa producció.