Skip to main content

Oferim un servei integral de fabricació de peces.

departament de fabricació

L’activitat de JFM comprèn tot el procés de la fabricació de la peça, de manera que cobreix tota la cadena de valor. Des de la creació dels encunys fins a la fabricació i l’acabat del producte.

Dins de la nostra capacitat productiva diferenciem tres grans blocs:

BLOC 1

Fabricació de peces

Procés emprat per fabricar la peça mitjançant dues tecnologies possibles segons calgui:

 • Estampació metàl·lica en fred mitjançant matriu progressiva o per fases
 • Plegatge de tub en matriu o en corbadora
BLOC 2

Acabat superficial de la peça segons:

 • Peça sense cantells vius, arestes o rebaves
  • Disposem de línies de vibració en sec i en medi líquid i posterior fase d’assecatge.
  • Utilitzem diferents elements, com ara planetaris, boles, prismes, etc., en diferents materials com ara ceràmica, pedra, maizol, etc.
 • Desgreixatge mitjançant assecatge en vibradors a les nostres línies o d’altres com ara ultrasons, per aire, agitació, rentatge a pressió, etc. Som experts en processos de neteja i certificats segons VDA 19.1.
 • Tractament tèrmic (temperament, reveniment, etc.) o superficial de la peça (cataforesi, pintada en pols, zincatge, estanyatge, cromatge, anodització, etc.)
BLOC 3

Fases afegides, muntatge o controls:

Disposem de processos en què afegim algun element a la peça, ja sigui una altra peça o un element normalitzat com ara femelles, cargols, reblons, etc.

 • Roscatge en matriu o manual
 • Reblada en matriu o manual
 • Soldatge per punts, protuberàncies, etc.
 • Inserció de trepants

Disposem de línies de muntatge de conjunts per tal de lliurar el producte acabat als nostres clients.

En aquelles peces que ho requereixin incorporem la fase de selecció 100% per visió artificial o visual.

Qualitat

Dins de la cadena de fabricació disposem de proveïdors certificats i que han passat el nostre rigorós control de qualitat.

Servei

Per lliurar-lo, podem embalar el producte a granel o en safates en diferents materials (per exemple, plàstic ESD o altres), dins de caixa de cartró o plàstic, o d’altres segons els requeriments del nostre client.

Partners

No som proveïdors, som partners dels nostres clients.

El nostre objectiu és formar part de la cadena de valor dels nostres clients.