Skip to main content

Avís legal i política de privacitat

Per a MATRICES Y MOLDES JFM, SA, és important protegir les dades personals dels nostres clients i de tothom que visita la nostra web, per això ha desenvolupat una política de seguretat que compleix tots els requisits del Reglament general de protecció de dades i la nova Llei orgànica espanyola de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

En aquesta política de privacitat expliquem qui som, quina finalitat donem a les seves dades, com les tractem, amb qui les compartim i durant quant de temps les conservem, així com les formes de posar-se en contacte amb nosaltres i d’exercir els seus drets.
L’usuari ha de llegir atentament la nostra política de privacitat per poder dir de forma lliure i voluntària si vol proporcionar les seves dades personals a MATRICES Y MOLDES JFM, SA.
D’aquesta manera, l’usuari assegura ser major d’edat i que les dades comunicades són veritables, exactes, completes i actuals, i es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui sorgir com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares, no et pots registrar com a usuari.

RESPONSABLE DE LES DADES I ELS SEUS TRACTAMENTS
Les seves dades seran tractades per MATRICES Y MOLDES JFM, SA, persona jurídica, amb CIF A08484925, i domicili social a Camí de Ca n’Ubach, 32, nau 54-55, SANT VICENÇ DELS HORTS, 08620, (BARCELONA)
Les nostres dades registrals: ______________________________
El nostre telèfon de contacte és el 938 391 628 i el mail de contacte és _______________@___________

FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE LEGAL
Les seves dades només s’utilitzaran per a les finalitats següents:
· Complir el deure d’informació i obtenció dels consentiments que requereix la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.
· Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients ofertes de productes i serveis que els puguin interessar, sempre que ho hagin consentit expressament.
· Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors.
· Gestionar les consultes, peticions d’informació, pressupostos i sol·licituds, donant-hi resposta i contestació.
· Gestió de la tramitació de drets en matèria de protecció de dades.
· En cas que ens remeti el seu currículum o s’inscrigui en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades per tal de valorar i gestionar la seva sol·licitud de feina i, si s’escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, per tal d’oferir llocs que s’ajustin al seu perfil. Llevat que s’indiqui el contrari, és necessari aportar les dades requerides, perquè si no s’aporten no es podrà continuar amb el procés de selecció.
· Només en el cas que vostè ho hagi consentit expressament de forma prèvia, també tractarem les seves dades per enviar comunicacions comercials dels nostres productes o serveis, llevat que vostè manifesti la seva voluntat en contra per qualsevol mitjà. En qualsevol cas, l’autorització per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és voluntària; si no l’autoritza, l’única conseqüència és que vostè no rebrà ofertes comercials dels nostres productes o serveis.

Quina és la legitimació que tenim per al tractament de les seves dades personals?

FINALITAT LEGITIMACIÓ
Enviament de la informació que ens demani En funció de la relació precontractual
Facilitar informació a clients sobre els nostres productes i serveis En funció d’un interès legítim
Gestió administrativa, fiscal i comptable de les transaccions En funció de l’execució d’un contracte
Gestió de màrqueting i enviament de comunicats comercials sobre els nostres productes i serveis En funció del seu consentiment exprés

Les seves dades s’han obtingut pels mitjans següents:
– Formulari de contacte online

Les dades obtingudes són de categoria identificativa i de pagament per dur a terme la compra per la web, i són les següents:
– Formulari de contacte online: nom, cognoms, nom empresa i mail.

Les finalitats són:
– Formulari de contacte online: gestió de la seva sol·licitud i gestió comercial.
La base legal per al tractament de les dades recollides és el consentiment prestat en el moment d’emplenar el formulari de contacte.
La durada del tractament és la mateixa que la durada de la relació mercantil com a client nostre o bé fins que es revoqui el consentiment o es cancel·lin les dades personals facilitades amb consentiment.

Amb qui compartim les dades?
MATRICES Y MOLDES JFM, SA, pot comunicar les dades personals dels usuaris a tercers prestadors de serveis de MATRICES Y MOLDES JFM, SA.

A aquestes empreses se’ls proporcionen només les dades personals necessàries per prestar el servei en qüestió, les quals es comprometen a tractar aquestes dades personals únicament i exclusivament per complir els fins esmentats anteriorment.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
MATRICES Y MOLDES JFM, SA, duu a terme el tractament de les dades de l’usuari al territori de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), de manera que no preveu efectuar cap transferència internacional de dades.

DRETS DELS USUARIS
Mentre MATRICES Y MOLDES JFM, SA, tingui o tracti les dades personals, tots els usuaris poden exercir, en qualsevol moment i de forma gratuïta, els drets següents:
– Dret d’accés – dret a sol·licitar una còpia de la informació que tenim sobre vostè;
– Dret de rectificació – dret a corregir les dades que consideri inexactes o incompletes;
– Dret a ser oblidat/da – en determinades circumstàncies, com a usuari, pot demanar que les dades que tenim sobre vostè siguin esborrades de tots els nostres registres;
– Dret a la limitació de tractament – quan s’apliquen determinades condicions per tenir dret a restringir el tractament;
– Dret de portabilitat – dret a transferir les seves dades a una altra organització;
– Dret d’oposició – dret a oposar-se a certs tipus de tractament, com el màrqueting directe;
– Dret a oposar-se al tractament automatitzat, inclòs el perfil.
Com a usuari, té dret a reclamar segons el que s’esmenta a continuació.
Si l’usuari vol exercir algun dels seus drets, ho ha de fer dirigint-se per escrit i adjuntant una còpia del DNI a l’adreça postal següent: Camí de Ca n’Ubach, 32, nau 54-55, SANT VICENÇ DELS HORTS, 08620, (BARCELONA) o al mail ____________@______________
A més, es pot posar en contacte amb l’autoritat de control espanyola, AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES, a la seva web www.aepd.es o a l’adreça de correu postal C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid Tel. 901 100 099 – 912 663 517.

MESURES DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
MATRICES Y MOLDES JFM, SA, aplica diverses mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals dels usuaris, inclòs l’ús de servidors segurs, tallafocs, codificació de dades d’aplicacions i de comunicacions.

REVISIÓ POLÍTICA DE PRIVACITAT
MATRICES Y MOLDES JFM, SA, pot actualitzar aquesta política de privacitat, de manera que li sol·licitem que revisi periòdicament aquest document per mantenir-se informat i actualitzat.

POLÍTICA DE COOKIES
La política de cookies de MATRICES Y MOLDES JFM, SA, s’exposa en un document separat que pot trobar fent clic aquí.